October 10th, 2010

Paris je t'aime

Ռոզիկից Paris je t'aime ֆիլմն եմ վերցրել: Իբր հատուկ ֆրանսերենի համար: Էն էլ սուբտիտրերը չաշխատեցին, ստիպված մնացի ականջիս հույսին: Կիսատ-պռատ հասկանալով մի կերպ նայում եմ: Համ էլ կեսից հասկացա, որ նախկինում արդեն տեսել եմ: Անգլերեն կտորները չհաշված ամենալավը էս մասը հասկացա: Երգը նկատի ունեմ էլի: