February 20th, 2010

Առավոտյան ժամը 8-ին արթնանալու մասին կամ արտույտներն ու բուերը

Ժամանակին մինչև հոգուս խորքը համոզված էի, որ արտույտներ և բուեր չկան, կան մարդիկ, որոնք ապրում են իրենց ռեժիմին համապատասխան: Սակայն վերջին մի շաբաթվա ընթացքում իմ սեփական մաշկի վրա և շրջապատում որոշ վերլուծություններ կատարելուց հետո պարզեցի, որ ամեն դեպքում մարդկությունն իմաստուն է, որ ստեղծել է այդ երկու տերմինները:

Collapse )