January 2nd, 2010

Հունվարի 1

Էս տաքսիներն էսօր լավ հաբրգել էին (անկախ նրանից, թե սերվիսի էին, թե չէ, պատվերով էին, թե փողոցից բռնած): Իսկ ընդհանրապես, հրաշալի օր էր: Շնորհակալություն բոլորիդ:

Հ.Գ. Սոված եմ :D