September 24th, 2007

(no subject)

Չկարդացված Այսօր, 01:04 #13
Re. Ուշ է.....
Նույն շարքից
Նույն ամսին
Գրված գործեր,
Որոնք այսօր
Գտա:

Տեղադրում եմ
Impression-ի պատվին:
Գիտեմ, չես կարդում:

Տաք անձրև

Տաք անձրև.
Թափվում է վրադ,
Փափուկ է,
Բնական:
Թու՞ք է, թե՞ մեզ.
Ինքդ որոշիր:
Հոգնել եմ,
Զզվել
Ամեն անգամ
Քեզ ցույց տալով,
Բացատրելով,
Որ մեզն ու թուքը
Նույնը չեն:
Չէ՛, հոտը չէ,
Որ հուշում է՝
Մեզ ես շնչում:
Ոչ էլ գույնը,
Խտությունը:

Ա՜խ, թե միայն
Ինձ լսեիր,
Հասկանայիր,
Ընդունեիր,
Չհերքեիր,
Չգոռայիր,
Չփակվեիր…
Տեղ կհասներ,
Որ անձրևը՝
Տաք հեղուկը,
Ոչ թե թուք է
Կամ էլ մեզ
Այլ արցունք է,
Փափուկ-փափուկ,
Փարվում է քեզ:

Մյուս երկուսը՝
Մի ուրիշ օր
__________________
If you see angels flying, wave goodbye...
Վե՛րջ