July 17th, 2007

(no subject)

Երեք աշխարհներ խառնվել են իրար… Ու ես չգիտեմ, թե որն եմ ուզում, ուր եմ ուզում գնալ: Մի կողմից Ակումբը իր բոլոր… ո՞նց ասեմ… ինչևէ, հասկացողը հասկացավ: Մյուս կողմից Աղվերանի ճամբարն էր: Դա ասես երազ լիներ: Դրա՝ իրական լինելու մասին փաստում են բազմաթիվ SMS-ները, որոնք ստանում եմ տարբեր մարդկանցից: Իսկ Վարդանը հանգիստ չի կարողանում նստել: Կարոտել է: Ես նույնպես: Երրորդ աշխարհը ռադիոն է, Հայկը ու մնացածները: Երբ զանգահարեցի, նա «Արձագանք» ասելու փոխարեն ուրախ բացականչեց. «Բյուրա՞կն»… Հարազատ մարդիկ տարբեր աշխարհներից: Վարդա՛ն, կարոտում եմ: