May 26th, 2007

(no subject)

Նոր դեղ է պետք գտնել: Հինը ոչ միայն այլևս չի օգնում, այլև շատ ահավոր կողմնակի ազդեցություններ ունի: Թունավորվում եմ:
Բայց մի՞թե հնարավոր է ավելի լավը ճարել: