March 18th, 2007

(no subject)

Ուզում եմ բղավել, ինձ պատեպատ խփել, մազերս պռճոկել այնքան, մինչև շունչս փչի: Հետո էլ աչքերս կփակեմ, հանգիստ կպառկեմ դագաղի մեջ: Շուրթերս կապտած կլինեն: Չգիտեմ ինչու, ինձ թվում է, թե այդ տեսքն ինձ կսազի… Ու՜ֆ, էս ի՞նչ վատ մտքեր են: