February 26th, 2007

Վերջապես

Հավատս չի գալիս… Չորսուկես տարի շարունակ փայփայածս երազանքը մոտ է իրականացմանը: Երբ Լևոնն ասաց, որ բանավորը «10» եմ ստացել, գրավորը՝ «9», արդեն պարզ էր հաջորդ նախադասությունը. «Դու գնում ես Հոլանդիա»: Ուրախությանս չափ չկար: Մնացել են միայն թղթային ու վիզայի հետ կապված հարցերը, բայց հույս ունեմ, որ ամեն ինչ հարթ կընթանա:
Հավատս չի գալիս: Շուտով տեսնելու եմ այն մարդկանց, որոնք, չնայած հեռավորությանը, ժամանակին այնքա՜ն մտերիմ էին ինձ հետ և կողքիս էին այն դժվար պահերին, երբ ես փորձում էի ինքնասպանություն գործել: Այո՛, այո՛, ես չեմ չափազանցնում: Ամբողջ AU-ն էր, որ ինձ հետ պահեց այդ խելահեղ որոշումից ու նրանց շնորհիվ էլ շարունակեցի ապրել, սիրեցի կյանքը գոնե այդ ժամանակ: Եվ հիմա տեսնելու եմ Լիկըին ու Պոլին: Լիկըն երեևի մեծացել է. արդեն 16-17 տարեկան է: Այն ժամանակ դեռ 12 էր, բայց որքա՜ն հասուն էր: Պոլին դեռ անցյալ տարի պետք է տեսնեի, սակայն որովհետև հայտնվել էի Գերմանիայի ամենաարևելյան քաղաքներից մեկում, երկուսիս համար էլ հանդիպումը դարձավ չափազանց թանկ հաճույք:
Մի բանի համար էլ եմ ուրախ: Ես մեն-մենակ եմ ճամփորդելու:Փորձել եմ բոլոր տարբերակները. թե՛ մորս, թե՛ հորս, թե՛ տատիկիս, թե՛ ընկերուհուս հետ, բայց երբևէ մեն-մենակ չեմ նստել ինքնաթիռ, երբեք մենակ չեմ ապրել օտար երկրում: Թերևս շատերն ինձ հետ չհամաձայնեն, բայց կարծում եմ, որ դա մի ուրիշ հաճույք է լինելու: Ես անելու եմ այն, ինչ ուզում եմ: Ես ամբողջությամբ նվիրվելու եմ Աստծուն, մտածելու եմ, կատարելագործվելու: Ա՜խ, որքա՜ն ուրախ եմ… Միայն թե ամեն ինչ հարթ ընթանա:

(no subject)

I found this in Paul's LJ. Շուտով հայերեն կթարգմանեմ, իսկ առայժմ բավարարվեք այս մեկով: Համ էլ օտարերկրացի ընկերներիս էլ եմ ուզում «լսել»
Re-posted
1. Can you cook?
2. What would you do if you were stuck in an elevator?
3. What talent do you wish you had?
4. Favorite place?
5. Favorite vegetable?
6. What was the last book you read?
7. Are you Dirty or Clean?
8. Any Tattoos and/or Piercings?
9. Worst Habit?

HERE COMES THE FUN...
1. How did we meet?
2. What's your philosophy on life?
3. Negative or Optimistic?
4. What was your dream growing up?
5. Worst thing to ever happen to you?
6. What was your first impression of me?
7. Tell me one weird fact about you:
8. Whats your favorite memory of us?
9. Have you ever kept anything from me?
10. What do you think of me as a Person?
11. Do you think I'm sane or insane?
12. Would you cry for me if I died?
13. Would you be my crime partner or my conscience?
14. If you could change anything about me, would you?
15. How do you fall asleep?
16. Ever gotten angry with me?
17. Would you go on a blind date if I set you up?
18. If you had one day to live, what would you do?
19. A million bucks.. what would you do with it?
20. What is your worst fear?
21. Favorite thing to do in your spare time?
22. Can you sing or dance?
23. In one word, how would you describe me? Be honest....
24. Will you repost this so I can fill it out?